Met een persoonlijke aanpak wordt de klant begeleid in het bouwproces

Een eerste vrijblijvende afspraak is gratis en kan u altijd aanvragen.
Tijdens het gesprek worden de bestaande toestand, de stedenbouwkundige eisen, de visie en de haalbaarheid besproken.
De werken kunnen vergunningsplichtig, meldingsplichtig zijn of vrijstelling van beide.

De klant besluit om de architect aan te stellen en aanvaardt de overeenkomst.

De bestaande toestand wordt opgemeten of de bestaande plannen worden doorgegeven.

Dan worden de voorontwerpen besproken en getoetst. Het definitief voorontwerp resulteert in een bouwaanvraag.
Dit wordt digitaal ingediend.

Er wordt een uitvoeringsplan opgemaakt. De bouwheer kan met dit plan aan de slag.
De bouwheer voert de werken uit en de architect doet nazicht en controle.

Interessante links

Afspraak maken Stel een vraag